AVÍS LEGAL

AVÍS I INFORMACIÓ LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

Aquest avís i informació legal regula la utilització del servei de la pàgina Web de Internet www.protuman.com que Protuman, S.A.L. posa a disposició dels usuaris de Internet.

Protuman, S.A.L. amb domicili social al Pol. Ind. Molí de les Planes, 08470 – Sant Celoni (Barcelona – España); amb CIF número A-60301884 està inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Volum 26649, Foli 115, Secció General, Full B/105187, Inscripció 1ª amb data 09/07/1993.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada por Protuman, S.A.L. al mateix moment en que l’usuari accedeix a la pàgina.

La utilització d’alguns serveis oferts als usuaris mitjançant la pàgina Web es troba sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen i/o modifiquen aquest Avís Legal. Per tant, amb anterioritat a la utilització del servei, l’usuari també ha de llegir atentament les corresponents condicions particulars.

OBJECTE

Mitjançant la pàgina Web, Protuman, S.A.L. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversos serveis i continguts que posa a disposició Protuman, S.A.L.

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web i els serveis amb conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars d’alguns serveis i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions dels que se l’informi per qualsevol mitjà, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Així, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats il·lícites, prohibides al present Avís Legal, lesives dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equips informàtic de Protuman, S.A.L., d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’ Internet (hardware y software).

En particular, i de forma únicament indicativa i no exhaustiva, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fotografies, gravacions, software i en general qualsevol mena de material recollit des de o a la pàgina Web de Protuman, S.A.L.

Mitjançant l’entrega de la informació, Protuman, S.A.L. no atorga cap tipus de llicència sobre cap copyright, patent o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual. Així mateix tampoc proporciona cap representació ni garantia, expressa o implícita, incloses les garanties implícites d’adequació per un propòsit particular, comerciabilitat i de no infracció

DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT, UTILITAT I FIABILITAT

Protuman, S.A.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la pàgina Web i dels serveis. Quan sigui raonablement possible, Protuman, S.A.L. advertirà prèviament de les interrupcions al funcionament de la pàgina i els serveis. Protuman, S.A.L. tampoc garanteix la utilitat de la pàgina i dels serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva fiabilitat i, en particular, encara que no de forma exclusiva, que els usuaris puguin utilitzar la pàgina web i els serveis, accedir a les diferents seccions o a aquelles des de les que s’ofereixen els serveis.

La informació publicada per Protuman, S.A.L. a la World Wide Web pot tenir referències o referències creuades a productes, programes o serveis de Protuman, S.A.L. que no s’han anunciat o no són disponibles al seu país. Aquestes referències no impliquen que Protuman, S.A.L. tingui previst anunciar aquest productes, programes o serveis al seu país. Consulti al seu contacte comercial de Protuman, S.A.L. local per disposar d’informació sobre els que puguin estar a la seva disposició.

Aquest site Web pot tenir avisos sobre productes propis i informació de copyright, amb termes que s’han d’observar i respectar. La informació d’aquest site Web pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics.

La informació es pot modificar o actualitzar sense cap tipus d’avís previ. Protuman, S.A.L. pot efectuar també millores i/o canvis als productes i/o programes descrits en aquesta informació en qualsevol moment i sense cap avís previ.

Protuman, S.A.L. no assumeix cap mena de responsabilitat sobre la exactitud de la informació proporcionada per Protuman, S.A.L. i l’ús d’aquesta informació és responsabilitat del receptor. Protuman, S.A.L. no assegura que cap dels problemes comunicats es puguin resoldre amb la utilització de qualsevol informació proporcionada per Protuman, S.A.L.

RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

Protuman, S.A.L. podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que no compleixin allò establert en aquest Avís Legal.

DURACIÓ I FINALITZACIÓ

La prestació del servei de la pàgina Web i dels altres serveis té, en principi, una duració indefinida. Protuman, S.A.L., no obstant, està autoritzada a donar per finalitzada o suspendre la prestació del servei de la pàgina Web i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s’hagués disposat al respecte a les corresponents condicions particulars. Si és raonadament possible, Protuman, S.A.L., avisarà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei de pàgina Web i dels altres serveis.

PREGUNTES AL RESPECTE D’AQUESTA DECLARACIÓ

Les possible preguntes al respecte d’aquesta declaració han de ser dirigides al coordinador del site Web de Protuman, S.A.L. (admon@protuman.com) per la seva aclaració o bé a:

Protuman, S.A.L.
Pol. Ind. Molí de les Planes
08470 – Sant Celoni (Barcelona)

Scroll to Top