qualitat

PROTUMAN opera d'acord amb els requisits de la Norma UNE-EN ISO 9001.

Compromesos en satisfer les necessitats dels nostres clients

El Nostre Departament de Qualitat garanteix l'aplicació i eficàcia dels nostres processos, conscients del nivell de qualitat necessari per assegurar el compliment de les expectatives dels nostres Clients.

En aquest sentit PROTUMAN disposa de la certificació UNE-EN ISO 9001:2000 certificat per APPLUS (LGAI) Nº Certificat: EC-0898/02 per a les activitats del Manteniment Industrial.

Com a part d’aquest compromís, PROTUMAN estableix anualment plans de formació que garanteixen que el nostre personal realitza un treball tècnicament correcte i complint les normatives legals aplicables en matèries de seguretat i salut laboral.

Scroll to Top