Protuman

· Projectes · Canonades · Mecanització · Manteniment ·
---Muntatges Industrials---

La Seva Confiança, el Nostre Repte

PROTUMAN, SAL, és una empresa constituïda al 1992 i dirigida per professionals amb més de 25 anys d'experiència en el sector del manteniment industrial.

La nostra activitat es desenvolupa mitjançant aquestes àrees específiques:

· Projectes
· Tuberies
· Mecanització
· Manteniment i muntatges industrials
· Construcció d’estructures metàliques
· Cintes transportadores
· Camins de rodets
· Serralleria

Per al funcionament d’aquestes activitats PROTUMAN, SAL té un taller central equipat amb unes modernes instal·lacions i maquinaria que li permeten afrontar amb total seguretat i garanties d’èxit els nivells de qualitat que la indústria actual exigeix.

El principal objectiu de la companyia ha estat la qualitat i el servei al client, per aquest motiu; des de l’any 2002 PROTUMAN va obtenir la certificació UNE EN-ISO 9001.

Scroll to Top