política de privacitat

NORMATIVA DE SEGURETAT

La seva privacitat és important per a Protuman, S.A.L. Aquesta afirmació revela les pràctiques de protecció de dades personals a les pàgines Web de Protuman, S.A.L. incloent-hi el tipus d’informació que s’extreu, la seva utilització i amb qui es comparteix.

D’acord amb la normativa vigent de Seguretat de Dades Personals, li comuniquem que la informació que vostè pugui facilitar a Protuman, S.A.L. romandrà a la nostre base de dades de contactes amb la futura funcionalitat de comunicar-li les diferents ofertes i/o serveis que li puguin ser d’interès, a excepció de que vostè ens indiqui el contrari.

INFORMACIÓ PERSONAL

Generalment, vostè podrà visitar Protuman, S.A.L. a la xarxa sense dir-nos qui és i sense revelar cap informació sobre vostè mateix. No obstant, de vegades, podem requerir algun tipus de dada de caràcter personal.

Vostè pot triar subministrar-nos certa informació personal, com el seu nom, adreça o correu electrònic, que pugui ser necessària per exemple per a posar-nos en contacte amb vostè, processar una ordre, oferir-li una subscripció o realitzar una descàrrega. La nostra intenció és que conegui com utilitzarem aquest tipus d’informació abans de que la rebem de vostè mitjançant la Xarxa. Pot llegir aquesta informació mitjançant el link de Seguretat que està present arreu on es sol·liciti qualsevol tipus d’informació i des de les opcions del menú. En cas de que ens comuniqui que no vol que utilitzem les seves dades per a contactes posteriors, respectarem els seus desitjos.

Vostè té dret a accedir a la informació que ens facilitat, rectificar-la en cas de ser errònia i cancel·lar-la. Per això, li preguem que ens ho comuniqui per escrit (Protuman, S.A.L. Pol. Ind. Molí de les Planes. 08470 – Sant Celoni) o per correu electrònic (admon@protuman.com), indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça. Protuman, S.A.L. garanteix l’adopció de les oportunes mesures per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades.

QUALITAT I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Volem protegir la qualitat i la integritat de les seves dades personals. Per això, s’han aplicat tècniques i mesures organitzatives apropiades. Farem un esforç per respondre de forma oportuna a les seves peticions per corregir imprecisions a la seva informació personal. Per aquest fet cal que ens torni el missatge que conté les esmentades imprecisions al remitent amb els detalls de la correcció que ens demana.

NOTIFICACIÓ DE CANVIS

Aquesta declaració de privacitat ha estat actualitzada per darrer cop el 27 de març de 2004. En el moment en que pugui patir alguna nova modificació es comunicarà a la pàgina principal del site de Protuman, S.A.L. durant com a mínim 30 dies i a la secció de noticies.

PREGUNTES AL RESPECTE D’AQUESTA DECLARACIÓ

Les possible preguntes al respecte d’aquesta declaració han de ser dirigides al coordinador del site Web de Protuman, S.A.L. (admon@protuman.com) per la seva aclaració o bé a:

Protuman, S.A.L.
Pol. Ind. Molí de les Planes
08470 – Sant Celoni (Barcelona)

Scroll to Top