Qualitat

QualitatConscients del nostre compromís de satisfer les necessitats dels nostres clients, PROTUMAN opera en base als requisits de la Norma UNE-EN.ISO 9001.

El Nostre Departament de Qualitat garantitza l'aplicació i eficàcia dels nostres prosessos, conscients del nivell de qualitat necessari per assegurar el compliment de les expectatives dels nostres Clients.

En aquest sentit PROTUMAN disposa de la certificació:

· UNE-EN ISO 9001:2000 certificat per APPLUS (LGAI) Nº Certificat: EC-0898/02 per a les activitats del Manteniment Industrial.

Com a part d'aquest compromís, PROTUMAN estableix anualment plans de formació que garanteixen que el nostre personal realitza un treball tècnicament correcte i complint les normatives legals aplicables en matèries de seguretat i salut laboral. 
PROTUMAN, S.A.L. Pol.Ind. Molí de les Planes - 08470 Sant Celoni. Telf: 93-867.54.50 Email : admon@protuman.com